demo-attachment-40-Path-4
demo-attachment-42-Path-8
demo-attachment-41-Path-6

EnphaseThuisbatterij

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
thuisbatterij opslagtrends nederland
demo-attachment-366-Path_1348
lithium ion batterij stacked zes
  • Volg AgibaEnergy

AgibaEnergy

Energie Opslagtrends in Nederland - Thuisbatterijen zijn de Toekomst

Nederland, met zijn ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen en een groeiende focus op onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen, zet steeds meer in op de ontwikkeling van batterij-elektriciteitsopslag. Ondanks bemoedigende vooruitgang in de sector van hernieuwbare energie, kent de inzet van duurzame energie uitdagingen zoals netbeperkingen en langdurige vergunningsprocedures. Hierdoor zijn er lange doorlooptijden voor veel projecten in hernieuwbare energie. Energieopslag kan een sleutelrol spelen bij het oplossen van capaciteitstekorten op het net. De wetgeving in Nederland verbiedt netbeheerders van het ontwikkelen, bezitten en exploiteren van energieopslagfaciliteiten. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan echter uitzonderingen toestaan wanneer elektriciteitsopslag noodzakelijk is voor netbeheerders om hun wettelijke taken uit te voeren, maar waar marktdeelnemers onvoldoende investeren in opslagcapaciteit.

De Elektriciteitswet 1998 in Nederland laat een duidelijke definitie van elektriciteitsopslag missen. Dit gebrek aan duidelijkheid in de wetgeving maakt het reguleren van de specifieke kenmerken van opslagsystemen ingewikkeld. Zoals de situatie nu is, worden batterijen voor hun transmissiekosten zwaarder belast dan de meer vervuilende grootverbruikers. Dit vormt een aanzienlijke hindernis voor de ontwikkeling van energieopslag in Nederland. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkent dit probleem, maar houdt vast aan het principe dat de transmissietarieven betaald moeten worden door de partijen die het netwerk belasten.

Een ander knelpunt betreft het piekbelastingcomponent van het tarief voor transmissieafhankelijk verbruik. Dit onderdeel van de tariefstructuur vormt een substantiële financiële last voor de sector van elektriciteitsopslag, omdat deze diensten vooral gekenmerkt worden door de behoefte aan capaciteit voor kortetermijn piekverbruik. Het piekbelastingcomponent wordt momenteel heroverwogen, wat mogelijkheden kan bieden voor een meer evenwichtige tariefstructuur die beter aansluit bij de unieke kenmerken van elektriciteitsopslag.

Op dit moment is er voor elektriciteitsopslag geen subsidie beschikbaar in Nederland, ondanks de groeiende vraag vanuit de markt voor dergelijke ondersteuning. Met name de roep om subsidies voor de uitgestelde levering van wind- en zonne-energie wordt steeds luider. Dit is met name relevant voor de ontwikkeling van opslagsystemen die kunnen bijdragen aan een stabielere en betrouwbaardere energievoorziening, vooral als deze uit hernieuwbare bronnen komt.

De huidige Nederlandse salderingsregeling heeft een remmend effect op de ontwikkeling van thuisbatterijopslag. Deze regeling stelt kleine elektriciteitsgebruikers in staat om de door hen aan het net geleverde elektriciteit te verrekenen met hun eigen verbruik. Dit maakt investeren in thuisbatterijopslag financieel minder aantrekkelijk. Er wordt echter verwacht dat de geleidelijke afschaffing van deze salderingsregeling vanaf 2025 de markt voor thuisbatterijopslag in Nederland zal stimuleren, aangezien het financieel aantrekkelijker wordt om energie lokaal op te slaan en te gebruiken.

Doe ook een Dakcheck voor zonnepanelen i.c.m. Thuisbatterij en profiteer van de *BTW subsidie hierop!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.